09358697575
مشهد - وکیل آباد - صیاد شیرازی

تجهیزات متفرقه

شبکه های ویپ علاوه بر تجهیزات اصلی تجهیزات متفرقه دیگری را نیز شامل می شود:

  • انواع تبدیل های مربوط به گوشی های IP Phone
  • انواع تبدیل های کابل
  • انواع کابل ها مانند بالن و …
  • انواع مودم ها مانند مودم Tellabs و …
  • هدست و تجهیزات IP Phone
  • و …

ClientWordPress CompanyTaskWebsite development & SEOExecutives:Richard Brown, Anna Green, John WhiteView Project

تجهیزات متفرقه