09358697575
مشهد - وکیل آباد - صیاد شیرازی

کارت ها

یکی از تجهیزاتی که می تواند سرور ویپ شما را به دنیای واقعی مرتبط کند کارتها هستند. کارتها به صورت On Board روی سرور نصب شده و امکان ارتباط سرور را با دنیای واقعی و خطوط تلفن را برقرار میکند.

کارتها بسته به نوع ارتباط مورد نظر شما انواع متفاوتی را دارند:

کارتهای FXO:

این کارتهاتنها جهت ورود خطوط تلفن شهری به سرور الستیکس استفاده شده و بسته به تعداد ورودی ها و ویژگی های کارت هزینه های متفاوتی را دارا می باشند.

کارتهای FXS:

این کارتها جهت اخذ خروجی از سرور الستیکس استفاده می گردد. شما بسته به تعداد پروتهایی که در کارت دارا باشید می توانید از تلفن انالوگ در شبکه استفاده نمایید.

کارتهای ترکیبی:

کارتهای ترکیبی کارتهایی هستند که میتوانند شامل هر دو پورت FXO , FXS باشند و ورودی و خروجی سرور را تامین میکند.

کارتهای E1:

این کارتها صرفا جهت ورود خطوط E1 به سرور استفاده می گردد . این خطوط برای شمارهای ۳ یا ۴ رقمی توسط مخابرات عرضه میگردد.

ClientWordPress CompanyTaskWebsite development & SEOExecutives:Richard Brown, Anna Green, John WhiteView Project

کارت ها