09358697575
مشهد - وکیل آباد - صیاد شیرازی

گیت وی(Gateway)

گیت وی ویپ یکی از تجهیزاتی که ارتباط سرور دیجیتال شما را با دنیای آنالوگ مخابرات و شبکه شهری برقرار می کند.گیت وی انواع متفاوتی دارند.

گیت وی آنالوگ:

این گیت وی مانند گوشی های آنالوگ عمل می کنند. گیت وی های آنالوگ مخصوص ورودی خطوط آنالوگ می باشد.

گیت وی دیجیتال:

این نوع از گیت وی ها برای خطوط E1 مورد استفاده قرار می گیرند.

ClientWordPress CompanyTaskWebsite development & SEOExecutives:Richard Brown, Anna Green, John WhiteView Project

گیت وی(Gateway)