09358697575
مشهد - وکیل آباد - صیاد شیرازی

آرشیو برچسب ها: Post نحوه ایجاد ترانک بین تنور و الستیکس

محدودیت طول تماس در ویپ
محدودیت زمان مکالمه در الستیکس

اعمال محدودیت در مدت زمان مکالمات

تنظیم زمان مکالمه در تماس های خروجی از الستیکس یکی از ویژگی هایی است که شما می توانید از آن استفاده کنید. برای این منظور ابتدا از منو PBX گزینه Unembedded freePBX را انتخاب و وارد تنظیمات هسته PBX شوید.

*

0

*

در ادامه مانند تصویر زیر گزینه General Setting را انتخاب نمایید.

*

1

*

در قسمت Dialling Option شما می توانید زمان مورد نظر را با فرمت زیر وارد کنید.

*

2

*

X : زمان تماس

Y : هشدار به کاربر جهت اطلاع که Y ثانیه از زمان تماس باقی مانده است

Z :پخش هشدار Y در زمان Z

ورودی در هر سه گزینه باید بر حسب میلی ثانیه باشد. در تبدیل زمان به این نکته توجه داشته باشید که هر دقیقه ۶۰۰۰۰ میلی ثانیه است.

با آرزوی موفقیت

منیع: سیسکو هوم

ادامه مطلب